Uw bedrijfsongeval specialist in Groningen
Bel vrijblijvend: 085 - 106 15 97
Home » Schadevergoeding » Smartengeld
smartengeld berekenen

Smartengeld na bedrijfsongeval

Naast een schadevergoeding voor uw materiële schade is het ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de geleden immateriële schade. Deze vorm van vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd en is een compensatie voor het lijden, blijvende beperkingen aan handelen of lichaam, schade aan de eer of goede naam of aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

De hoogte van smartengeld

De hoogte van deze vorm van compensatie wordt vastgesteld aan de hand van bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat is de aard en de ernst van het letsel en hoe lang duurt het genezingsproces?
• Zijn er blijvende littekens en/of is het slachtoffer arbeidsongeschikt geraakt of blijvend afhankelijk van anderen?
• Spelen sociale factoren een rol of kan het slachtoffer zijn of haar hobby’s en sporten niet meer uitvoeren?

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld en wat mogelijk de hoogte daarvan zou zijn? Maak dan direct vrijblijvend een afspraak op ons kantoor in Groningen. Is het voor u vanwege uw letsel niet mogelijk om naar ons kantoor te komen? Dan komen we graag bij u thuis langs.

Kosteloze juridische hulp

Het inschakelen van een letselschade advocaat is vrijwel altijd kosteloos, omdat deze kosten ook worden verhaald op de aansprakelijke partij.